• Ejen Ali: The Movie

  • Diễn viên chính:Ida Rahayu Shafiq Isa 
  • Trạng thái:Full
  • Đạo diễn:Muhammad Usamah Zaid
  • Loại:Hành ĐộngHoạt Hình
  • Giới thiệu:Sau khi vô tình tuyển dụng như một điệp viên, Ejen Ali 12 tuổi hiện đã phát triển để nắm lấy vai trò của mình trong Cơ quan chiến thuật Tạm trưởng Meta (Mata) để bảo vệ thành phố Tương lai của Cyberaya khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng